Pieter Heijkoop achter het orgel in de Cunerakerk te Rhenen